Adres Kayıt Sistemi


Adres kayıt sistemi açıklanmaktadır. MERNIS sistemi ile ilgili detaylı bilgiler ve açıklamalar yer almaktadır.

"Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNIS)", Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından nüfus hizmetlerindeki işlemleri basitleştirmek ve bürokrasiyi azaltmak, hizmette sürat ve verimliliği sağlamak amacıyla uygulamaya konulmuştur.

Bu uygulama doğrultusunda kullanılan Adres Kayıt Sistemi ile Türk Vatandaşları ve Türkiye'de yaşayan yerleşik yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezî bir yapı içerisinde güncel olarak tutulması ve adres konusundaki dağınıklığa son verilmesi öngörülmüştür.

Adres Beyanı Nasıl Yapılır?

Kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adreslerini yazılı olarak bildirmeleri esastır. Bu bildirimler şahsen,

İlçe nüfus müdürlüklerine
Dış temsilciliklere
Adrese dayalı hizmet alınacak kuruma
20 iş günü içinde yapılır. Bildirme işlemi posta (kargo ve iadeli taahhütlü mektup) veya elektronik ortamla yapılabilir.

(Adrese dayalı hizmet veren kurumlar kendilerine yapılan bildirimleri 10 iş günü içerisinde bulundukları yerin İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderirler.)

Diğer Adreslerin Sisteme Girilmesi

Diğer adreslerin bildirilmesi, adres beyan formu doldurularak ilgili yerlere verilerek gerçekleştirilir. Yerleşim yeri haricinde kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü konutlar diğer adres kapsamında olup bunların bildirilmesi kişilerin talebi üzerine yapılır. Ayrıca kişinin kimlik paylaşım sisteminde diğer adreslerinin bulunmaması kurumlarca verilecek hizmetlerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

Adres kayıt sisteminde sorumlu kurumlar, cezai hükümleri, ilgili mevzuat gibi konularda detaylı bilgiye erişim sağlamak için tıklayınız.

Adres Kayıt Sistemi'nde kullanılan formlara erişim sağlamak için tıklayınız.

» Hukuki İşlemler

Sabıka Kaydı Sorgulama
Mahkeme Karar Sorgulama İşlemleri

» Seçmenlik İşlemleri

Seçmen Bilgi Sorgulama

» Adres Kayıt Sistemi

Adres Kayıt Sistemi

» Noterler

Noterler Listesi

Kategori: Yasal İşlemler, Haklar ve Korunması > Adres Kayıt Sistemi


Yorumlar

Yorum yok

Yorum Ekle

İsim:


Yorum: