ANADOLU LİSELERİ LİSTESİ

Anadolu Liseleri listesine ulaşmak için tıklayınız.

Anadolu Liseleri
Anadolu liselerinin amacı öğrencilerin;
a) İlgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
b) Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini
sağlamaktır.
İlköğretimin 8 inci sınıfındaki isteyen her öğrenci bu okullar için müracaat edebilir.
Hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazırlık sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda ise 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fizikî imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak her şube için 30 öğrenci olmak üzere komisyon tarafından tutanakla tespit edilir.
Bu okullara, Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda, yerleştirmeye esas puana göre merkezî yerleştirme ile öğrenci alınır. Okul kontenjanlarına, tercih ve yerleştirme işlemleri ile kayıt-kabule ilişkin hususlara Bakanlıkça her yıl yayımlanan söz konusu kılavuz/kılavuzlarda yer verilir.
Anadolu liseleri, ilköğretim üzerine hazırlık sınıfı bulunan veya bulunmayan ve hazırlık sınıfı haricinde en az 4 yıl öğrenim veren karma okullardır.10 Anadolu lisesinde hazırlık sınıfı bulunup, diğer Anadolu liselerinde bulunmamaktadır.
Bu okullarda sınıf mevcudu her şube için 30 öğrencidir.
Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Derslerin öğretimi Türkçe yapılır. Ancak, matematik ve fen bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 12 öğrencinin istemesi hâlinde bu derslerin öğretimi, birinci yabancı dille de yapılabilir.
Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce, Almanca veya Fransızca eğitim verilmektedir.
Bu okullar arasında öğrenci nakillerine esas olmak üzere; yeterlik sınavı, sınıf tekrarı, nakil ve benzeri sebeplerle, şube öğrenci sayısı 30'u aşmayacak şekilde sınıf bazında oluşacak açık kontenjanlar ile sınıf seviyesindeki taban puanlar e-okul sisteminde belirtilir.
Nakiller; sınıf bazında açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesinde mevcut bulunan öğrencilerin yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğüne göre yapılır.
Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS’yi kazanmaları durumunda mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.

Eğitim hizmetleri ile ilgili Forum servisimizden yardım ve destek alabilirsiniz.

- Genel Liseler

- Anadolu Liseleri

- Fen Liseleri

- Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri

- Sosyal Bilimler Liseleri

- Spor Liseleri

»  İlk ve Ortaöğretim
Tedavi Altında Bulunan Çocuklar için Okullar
İlk ve Ortaöğretim Okulları
İlk ve Ortaöğretim Sınavları
E-Kitaplar
İlköğretim Okulları, Liseler, Anaokulları, Öğretmen Evleri

Kategori: Eğitim / İlk ve Ortaöğretim Okulları / Anadolu Liseleri


Yorumlar

Yorum yok

Yorum Ekle

İsim:


Yorum: