2011 YILI KURBANLIK BÜYÜKBAŞ HAYVAN SATIŞI

2011 YILI KURBANLIK BÜYÜKBAŞ HAYVAN SATIŞI
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün 2011 yılına ilişkin kurbanlık büyükbaş satışı yapıyor. Kurumumuzca Trakya Bölgesi ile sınırlı kalmak kaydı ile gerçek veya tüzel kişilere aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde kurbanlık büyükbaş hayvan satışı yapılacaktır.


Kurumumuzca Trakya Bölgesi ile sınırlı kalmak kaydı ile gerçek veya tüzel kişilere aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde kurbanlık büyükbaş hayvan satışı yapılacaktır.

    SATIŞ FİYATLARI:

 

    TEKİRDAĞ LİMANINDAN SATIŞ FİYATLARI:

Tekirdağ limanından perakende satış yapılmayacaktır. Satışlar toptan asgari 16 adet ve canlı kg. üzerinden olacaktır.  Canlı kg. ağırlık birim fiyatı 9,60 TL. + KDV’dir. Limandan satışlarda nakliye Kurumumuza aittir.

    LÜLEBURGAZ TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİNDEN SATIŞ FİYATLARI:

Türkgeldi Tesislerinde satışlar adet üzerinden yapılacaktır. Canlı kg. ağırlık esasına göre satış yapılmayacaktır. Toptan en az 10 adet için satış birim fiyatı: 4.250.-TL + KDV / Baş.

Perakende satış birim fiyatı: 4.500.-TL + KDV / Baş olup, nakliye alıcıya aittir.

Kurbanlık bedellerinin bankaya yatırılması halinde, hayvan teslimatları esnasında banka dekontunun ibrazı zorunludur. Ayrıca alıcının tüzel kişi olması halinde malları almaya yetkili olduğunu gösterir Yetki Belgesinin ibrazı da gerekecektir.

    KDV UYGULAMASI:

Satışlarda KDV oranı toptan ve perakendeye göre değil KDV mükellefi olma durumuna göre uygulanacaktır.

Katma Değer Vergisi Mükellefi olanların ve en son Katma Değer Vergisi beyanlarını ibraz edenler için KDV oranı %1, Katma Değer Vergisi Mükellefi olmayanlar için KDV oranı %8’dir.

    SATILAMAYAN KURBANLARIN GERİ ALIMLARI:

Tekirdağ Limanından ve Lüleburgaz Türkgeldi Tesislerinden satmak üzere kurbanlık hayvan alan gerçek veya tüzel kişilerin satamadıkları hayvanlarını talep etmeleri halinde en geç 12 Kasım’a kadar nakliyesi kendine ait olmak üzere Türkgeldi Tarım İşletmesine getirdikleri takdirde aldıkları usulde iade edebileceklerdir.Kategori: Haberler/Duyurular