Arşiv Araştırmaları

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın Çalışmaları
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılan yayın çalışmalarına erişim sağlamak için tıklayınız.

Belge ve Resim Koleksiyonu
Türk Tarih Kurumu Arşivinde bulunan belgeler Osmanlı Devleti'nin son dönemlerini, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti dönemini içermektedır. Belgelerin büyük bölümü Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmıştır. Yeni Türk harfleriyle kaleme alınanların yanında İngilizce, Fransızca, Almanca belgeler de bulunmaktadır. Belgelerin yanı sıra zengin bir fotoğraf koleksiyonuna da ulaşılabilir.

Faaliyetler:

Müzecilik Faaliyetleri
Kazı ve Yüzey Araştırmaları Faaliyetleri
Tespit ve İrdeleme Faaliyetleri
Yatırımla İlgili Faaliyetler
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Bölge Kurullarının Faaliyetleri
Kültürel Faaliyetler
Uluslararası Faaliyetler
Kaçakçılığın Önlenmesi İle İlgili Faaliyetler
Takas ve Kamulaştırma Faaliyetleri
Yayın Faaliyetleri
Kültürel Alanda Teşvik Faaliyetleri
Sponsorluk Faaliyetleri
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Faaliyetleri

Türk Tarih Kurumu Arşivinde Bulunan Arşiv Malzemesi İle İlgili Bilgiler
Türk Tarih Kurumu Arşivi şimdiye kadar gerek bağış gerekse satın alma yoluyla birçok arşiv malzemesini bünyesinde toplamıştır.

Arşivimizde bulunan belgeler Osmanlı Devletinin son dönemlerini, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti dönemini içermektedır. Belgelerin büyük bölümü Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmıştır. Yeni Türk harfleriyle kaleme alınanların yanında İngilizce, Fransızca, Almanca belgeler de bulunmaktadır.

Belgelerin yanısıra zengin bir fotoğraf koleksiyonu da bulunmaktadır.

Arşivimizde Bulunan Belge Koleksiyonu

Arşivimizde Bulunan Fotoğraf Koleksiyonu

Arşivden Yararlanmak

Arşivimizden Türk ve yabancı bilim adamları, araştırmacılar, resmi ve özel kuruluşlar yararlanabilir.

Müracaat Şekli

Arşivimizde araştırma ve inceleme yapmak isteyen araştırmacılar, açık kimlik bilgilerini, adreslerini, araştırmanın amacını ve konusunu belirten bir dilekçe ile (Yüksek lisans ve doktora düzeyindeki araştırmacılar, akademik çalışma yaptıkları kurumlardan alacakları çalışma konularını belirten yazıyı, yabancı uyruklular pasaport ve kimlik örneklerini de ekleyerek) Türk Tarih Kurumu Başkanlığına, bizzat ya da posta ile müracaatta bulunurlar.

Ayrıca bu müracaatlar, Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsolosluklarına da yapılabilir. Bu temsilcilikler, yapılan müracaatı Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla TTK'ya gönderirler.

Resmi ve özel kuruluşlardan araştırma yapmak üzere gelen personelin kurumlarından konuyu belirten onaylı bir yazı getirmeleri zorunluluğu vardır.

Arşivde Araştırma ve İnceleme Yapmak İsteyenlerin Uyması Gereken Kurallar

Arşivimizden yararlanmak için randevu alınması gerekmektedir.
Arşivimizde hafta içi hergün 9.00-12:00 - 13:30-17.30 saatleri arasında hizmet verilmektedir.

Yararlanılamayacak şekilde hasara uğramış belgeler incelemeye verilmez.
Araştımacılar, ancak kendi konuları ile ilgili arşiv malzemesi üzerinde, bizzat araştırma ve inceleme yapabilirler.
Araştırmacılar, kendilerine teslim edilen belgeleri iade etmeden yenilerini talep edemezler.
Araştırmacılar belgeleri sayarak alırlar ve aynı şekilde sayarak teslim ederler. Teslim edilen belgenin kaybolması durumunda sorumluluk araştırmacıya aittir.
Araştırmacı, araştırma ve incelemelerde kurşun kalem ve silgi kullanır.
Araştırmacı, kendisine teslim edilen arşiv malzemesini her türlü tahribat ve tahrifattan korumak zorundadır.
Arşiv malzemesi hiçbir şekilde Arşiv Okuma Salonundan dışarıya çıkarılamaz.

»  Arşivler

Katalog Tarama
Araştırma Hizmetleri
Arşiv Araştırmaları
Osmanlı Arşivleri
Cumhuriyet Arşivi
Diğer Arşivler
MEB EğiTek Fotoğraf Arşivi

Kategori: Eğitim /Arşiv Araştırmaları