AŞI TAKVİMİ TABLOSU

Genişletilmiş Bağışıklama Programı Bilgileri

Sağlık, yalnızca hastalıkların olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik durumudur. Irk, din, politik görüş, ekonomik ve sosyal durum farkı gözetmeksizin herkesin erişilebilecek en yüksek sağlık düzeyine erişmesi, temel insan haklarından biridir.

Aşılar; insan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri vb. mikropların öldürülerek, hastalık yapma karakterlerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı zehirlerin (toksinlerin) etkileri ortadan kaldırılarak sağlam kişilere hastalık oluşmaması için verilen biyolojik maddelerdir. Aşılama, ölü ya da etkisi azaltılmış bu maddenin vücuda uygun miktarlarda verilmesi ile gerçekleştirilir.

Aşılar, halk sağlığı alanında yaşanan en büyük ilerleme araçlarıdır. Ucuz, etkili ve uygulanması kolaydır. Aşılama için harcanan paranın çok fazlası; hastalanma, sakatlanma ve ölümlerin engellenmesinden dolayı tasarruf edilir. Aşılar sayesinde çiçek hastalığının kökü kazınmış, çocuk felci hastalığının da çiçek hastalığında olduğu gibi dünyada tarihe gömülmesi an meselesidir. İnsanlık, şimdi kızamık hastalığının çocuklarımıza verdiği zararı en aza indirmeyi hedeflemektedir.

Aşıyla önlenebilir hastalıklar çoğu kez bulaşıcı olduklarından; bireyin, ailenin veya bir toplumun sorunu olmaktan çok insanlığın sorunu olarak algılanmak zorundadır. Hasta kişiler, sağlıklı olup halen hastalanmaya duyarlı olanlar için bulaşma kaynağıdır.

Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP), Boğmaca, Difteri, Tetanoz, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Tüberküloz, Poliomyelit, Hepatit B ve Hemofilus influenza tip b’ye bağlı hastalıkları kontrol altına almak ve hatta tamamen ortadan kaldırmak amacı ile, hassas yaş gruplarına enfeksiyona yakalanmalarından önce ulaşıp bağışıklanmalarını sağlamak için yapılan aşılama hizmetlerini içerir.

Bağışıklama hizmetleri Temel Sağlık Hizmetleri (TSH) için lokomotif işlevi görebilecek hizmetlerdendir. Bu durum, özellikle risk yaklaşımı gereği öncelikli hizmet alması gereken çocuk ve annelere; aile planlaması, gebelik izlemi, sağlık eğitimi, yeterli-dengeli beslenme gibi diğer TSH’nin sunulması olanağını verir.


Aşı Takvimi Tablosu


» Ana- Çocuk Sağlığı

Bebek Sağlığı
Hastaneler
Doğum Öncesi ve Sonrası Sağlık
Gebelik ve Emziklilik Döneminde Beslenme
Bebeklerde Beslenme
Aşı Takvimi

Kategori: Doğum / Bebeklerde Beslenme / Aşı Takvimi / Aşı Takvimi Tablosu