Askerlik Terhis ve Yedeklik Dönemi

Hizmet süresini tamamlayan yedek subaylar birlik ve kurumlarınca terhis edilirler. Terhis edilen yedek subaylar seferberlik işlemleri bakımından;

Bir ay içerisinde, nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubesine müracaat ederek, terhis kayıtlarını yaptırmak,
Yedeklik yoklamalarını ise; her yıl 01 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında ve bizzat veya ilgili formu nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine göndermek suretiyle yaptırmak zorundadırlar.
Terhis kaydı ve yoklamasını yaptırmayanlar, her yıl değişen çeşitli para cezalarına çarptırılırlar.

TERHİS VE YEDEKLİK DÖNEMİ

a. Hizmet süresini tamamlayan yedek subaylar birlik ve kurumlarınca terhis edilirler.

b. Terhis edilen yedek subaylar seferberlik işlemleri bakımından;

(1) Bir ay içerisinde, nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubesine müracaat ederek, terhis kayıtlarını yaptırmak,

(2) Yedeklik yoklamalarını ise; her yıl 01 MAYIS-30 HAZİRAN tarihleri arasında ve bizzat veya ilgili formu nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine göndermek suretiyle yaptırmak zorundadırlar.

c. Terhis kaydı ve yoklamasını yaptırmayanlar, her yıl değişen çeşitli para cezalarına çarptırılırlar.

Yedeklik Yoklama Formu için tıklayınız

» Yedek Subay İşlemleri

Askerlik Erken Sevk İşlemleri
Askerlik Sevk İşlemleri
Askerlik Sevk Tehir İşlemleri
Askerlik Terhis ve Yedeklik Dönemi
Yedek Subay Aday Adaylığı
Yedek Subay Olma Hakkının Kaybedilmesi
Askerlik Yoklama ve Bakayalık İşlemleri

Kategori: Askeralma ve Seferberlik / Askerlik Terhis ve Yedeklik Dönemi