Askerlik Yoklama ve Bakayalık İşlemleri

Yedek Subay Aday Adaylarının Askerlik Kararı Nasıl Alınır?

Yurt içinden dört yıl ve daha fazla süreli fakülte akademi, yüksekokul ve enstitüleri bitirenler ile yurt dışı yüksek öğrenim kurumlarını bitirip dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim gördüklerine dair YÖK Başkanlığınca denkliği onananların, iki ay içerisinde aşağıda yazılı belgelerle yerli veya ikametlerine en yakın askerlik şubesine müracaat ederek askerlik kararını aldırmaları gereklidir.

Dilekçe, (As. Ş. Bşk.'na hitaben)
Diploma veya mezuniyet (Çıkış) belgesi aslı ve üç adet fotokopisi,
Nüfus cüzdan aslı ve iki adet fotokopisi,
8 Adet vesikalık fotoğraf
Yurt Dışından Askerlik kararını yurt dışından aldıracak olanların aşağıdaki belgelerle birlikte T.C. Elçilik veya Konsolosluklarına müracaat etmeleri gereklidir.

Dilekçe,
Diploma veya mezuniyet (Çıkış) belgesi aslı ve üç adet fotokopisi,
Nüfus cüzdan aslı ve iki adet fotokopisi,
8 Adet vesikalık fotoğraf

YEDEK SUBAY ADAY ADAYLARININ ASKERLİK KARARI NASIL ALINIR?

YURT İÇİNDEN:

a. Dört yıl ve daha fazla süreli fakülte akademi, yüksekokul ve enstitüleri bitirenler ile yurt dışı yüksek öğrenim kurumlarını bitirip dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim gördüklerine dair YÖK. Başkanlığınca denkliği onananların, iki ay içerisinde aşağıda yazılı belgelerle yerli veya ikametlerine en yakın askerlik şubesine müracaat ederek askerlik kararını aldırmaları gereklidir.

(1) Dilekçe, (As. Ş. Bşk.na hitaben) (Dilekçe örneği için Bkz.:EK-1)

(2) Diploma veya mezuniyet (Çıkış) belgesi aslı ve üç adet fotokopisi,

(3) Nüfus cüzdan aslı ve iki adet fotokopisi,

(4) 8 Adet vesikalık fotoğraf,

b. Askerlik kararınızın alınması esnasında sağlık durumunuzun tam olarak tespit edilebilmesi için, varsa önceki yıllarda geçirmiş olduğunuz ameliyat veya tedavilere ait sağlık raporlarınızı yanınızda bulundurunuz ve muayene eden ilgili tabibe kesinlikle bildiriniz.

c. Askerlik kararı aldırmak üzere, askerlik şubesine davet edildiğinizde; hapis (Tutuklu), hasta veya Yurt dışında işçi-işveren iseniz, o yılın 31 EKİM tarihine kadar durumunuzla ilgili belgeleri bulunduğunuz yerdeki konsolosluk aracılığıyla askerlik şubesine gönderilmesini sağlamanız gereklidir.

ç. Askerlik şubesine son yoklama için davet edildiği halde, o yılın 31 EKİM tarihine kadar askerlik kararını aldırmayanlar veya mazeret belgelerini göndermeyenler, yoklama kaçağı suçundan para cezasına çarptırılırlar. Bu suçun emsallerinin sevkine kadar işlenmesi durumunda, askerî mahkemelerde yargılanırlar. Askerî mahkemelerce bir yıldan fazla hapis cezası verilmesi durumunda, yedek subaylık hakkını kaybedebilirsiniz.

d. Askerlik kararını yabancı askerlik şubesinden aldıracak olanların yukarıda sayılan belgelerden birer tane fazla getirmesi gereklidir.

YURT DIŞINDAN:

a. Askerlik kararını yurt dışından aldıracak olanların aşağıdaki belgelerle birlikte T.C. Elçilik veya Konsolosluklarına başvuru yapmaları gereklidir.

(1) Dilekçe,

(2) Diploma veya mezuniyet (Çıkış) belgesi aslı ve üç adet fotokopisi,

(3) Nüfus cüzdan aslı ve iki adet fotokopisi,

(4) 8 Adet vesikalık fotoğraf,

b. Yurt dışında yüksek okul bitirenler için; yukarıdaki belgelere ilave olarak, YÖK. tarafından düzenlenecek dört yıl ve daha fazla süreli lisans eğitimi gördüğüne dair denklik belgesi ve diploma Türkçe tercümesi aslı (Türkçe tercüme noter veya konsoloslukça onaylı olmalıdır) ile bu belgelerin üçer adet fotokopisi gereklidir.

c. Askerlik kararı aldırmak üzere müracaat eden vatandaşlarımızın belgeleri, T.C. Konsolosluklarımız tarafından yerli askerlik şubelerine, askerlik şubelerince de hazırlanan askerlik durum belgeleri yine konsolosluklarımız aracılığı ile ilgililere gönderilmektedir. Askerlik durum belgenizin şubenizden gelip gelmediğini bir ay sonra konsolosluğunuzdan takip ediniz. Zira bu belgede, silâh altına alınacağınız tarih belirtilmektedir. Kendinizi ve işlerinizi askerlik görevi için hazırlamak açısından bu tarihe ihtiyacınız olacağı düşünülmektedir.

ç. Yurt dışında sağlık muayenesini yaptıranlardan “Askerliğe Elverişli Değildir.” kararı verilenlerin sağlık raporları, MSB. Sağlık Dairesi Başkanlığınca onaylanır ve bu onay sonucuna göre haklarında işlem yapılır.

Yoklama Kaçağı

Yedek subay olma hakkını veren en az dört yıl süreli fakülte, akademi ve yüksek okulları bitirenlerden, birlikte işleme tabî oldukları doğumların son yoklama bitim tarihi olan 31 Ekim tarihine kadar yurt içinde askerlik şubelerine veya Yurt dışında T.C. Konsolosluklarına başvurarak sağlık muayenelerini yaptırmayanlar yoklama kaçağı suçunu işlemiş olurlar.

Bakaya

Grup numarası itibarıyla veya sevk tehiri süresi sona erdiğinden sevke tâbi olanlardan, kanunî bir mazereti olmaksızın çağrıldıkları celpte sevke katılmayanlara bakaya denir. Bu suçları işleyenlerin cezai muayedelerinin neler olduğu açıklanmıştır.

YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYA NEDİR? NE İŞLEMLER YAPILIR?

a. Yoklama kaçağı

Yedek subay olma hakkını veren en az dört yıl süreli fakülte, akademi ve yüksek okulları bitirenlerden, birlikte işleme tabî oldukları doğumların son yoklama bitim tarihi olan 31 EKİM tarihine kadar yurt içinde askerlik şubelerine veya Yurt dışında T.C. Konsolosluklarına başvurarak sağlık muayenelerini yaptırmayanlar yoklama kaçağı suçunu işlemiş olurlar.

b. Yoklama kaçağı suçunu işleyenlerden;

(1) 01 KASIM-20 ŞUBAT tarihleri arasında askerlik kararı aldıranlar, tebligat durumlarına göre idarî para cezası ile cezalandırılırlar.

(2) 21 ŞUBAT tarihinden sonra karar aldıranlar ise, yine tebligat durumlarına göre yazılı ifadeleri alınarak cumhuriyet savcılığına verilirler.

(3) Bunların sevk tarihlerine kadar mahkemesi sonuçlanmasa dahi, emsali grupları ile birlikte sevke tâbi oldukları celp döneminde sevkleri yapılır.

(4) Sevklerinden önce mahkemesi sonuçlananlardan; haklarında KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI veya BERAAT kararı verilenler, bir yıldan az hapis cezası alanlar ile hapis cezası süresi ne olursa olsun bu cezaları paraya çevrilenler, emsalleri ile sevk edilirler.

(5) Askerî mahkemelerce bir yıldan fazla hapis cezası verilenler yedek subay olma hakkını kaybederler.

c. 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 63 üncü maddesinde; kabul edilecek bir özrü olmadan işleme bağlı arkadaşlarının ilk kafilesi yollanmış bulunan yoklama kaçaklarının hapis cezası ile cezalandırılmaları öngörülmüştür.

ç. Bakaya

Grup numarası itibarıyla veya sevk tehiri süresi sona erdiğinden sevke tâbi olanlardan, kanunî bir mazereti olmaksızın çağrıldıkları celpte sevke katılmayanlara bakaya denir.

d. Bakaya suçunu işleyenlerin;

(1) Sevkten sonra yazılı ifadeleri alınarak mazeretleri tespit edilir, suç dosyaları yerli askerlik şubesi tarafından, bölgesindeki yetkili askerî savcılığa gönderilir.

(2) Bakaya kalan yedek subay aday adayları, ifadeleri alınsın veya alınmasın soruşturma veya yargılamaları başlasın ya da başlamasın, bakaya kaldıkları celp dönemini takip eden ilk celpte tekrar sevke tâbi tutulurlar.

(3) Suç dosyası cumhuriyet savcılığa gönderilenlerden, savcılıkça yargılanmasına gerek görülmeyerek “Kovuşturmaya Yer Olmadığı” veya yapılan yargılama sonucunda “Beraat” kararı verilenler, herhangi bir hak kaybına uğramazlar.

e. 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 63 üncü maddesinde; yine bakayalarında yoklama kaçakları gibi hapis cezası ile cezalandırılmaları öngörülmüştür.

» Yedek Subay İşlemleri

Askerlik Erken Sevk İşlemleri
Askerlik Sevk İşlemleri
Askerlik Sevk Tehir İşlemleri
Askerlik Terhis ve Yedeklik Dönemi
Yedek Subay Aday Adaylığı
Yedek Subay Olma Hakkının Kaybedilmesi
Askerlik Yoklama ve Bakayalık İşlemleri

Kategori: Askeralma ve Seferberlik / Askerlik Yoklama ve Bakayalık İşlemleri