BİLDİRİLEN ÇOCUKLARIN VATANDAŞLIĞI

Türk Babadan Olan Çocuklar, Türk babadan ve yabancı anadan doğan çocuklar ve türk Anadan Doğan Çocuklar gibi konulara vatandaşlığının oluşması açıklanmaktadır.

Türk Babadan Olan Çocuklar

Evlilik içinde Türk babadan olan çocuklar doğumlarından başlayarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanırlar. Bu çocuklar usulüne uygun olarak düzenlenen doğum tutanaklarına dayanılarak baba hanesine tescil edilirler.

Evlilik haricinde Türk babadan ve yabancı anadan doğan çocuk;

Babanın ana ile evlenmesi sonucunda; Medeni Kanunun 292 nci maddesine göre kendiliğinden,
Ananın veya çocuğun istemesi üzerine; Medeni Kanunun 301 inci maddesi uyarınca mahkemece soybağının belirlenmesi ile,
Medeni Kanununun 295 inci maddesi uyarınca tanınması durumunda soy bağının kurulması sonucunda babasına bağlı olarak doğumdan itibaren Türk vatandaşı olur usulüne göre doğum tutanağı düzenlenerek babasının kayıtlı olduğu idari birime baba soyadıyla tescil edilir. Annesi ile arasında soybağına ilişkin bağ kurulur, gerekli açıklama yapılır.

Türk Anadan Doğan Çocuklar

Türkiye içinde veya haricinde Türk anadan doğan çocuklar doğumlarından başlayarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanırlar. Bu çocuklardan evlilik içinde doğanlar usulüne uygun olarak düzenlenen doğum tutanaklarına dayanılarak ananın evlilik hanesine, evlilik haricinde doğanlar ise analarının bekarlık hanesine tescil edilirler.

Yabancı Ana ve Babadan Türkiye'de Doğan Çocuklar

Evlilik içinde veya haricinde Türkiye'de doğan ve doğumla ana veya babasının vatandaşlığını kazanamayan çocuklar bu durumun Dışişleri Bakanlığınca onanmış resmi belgelerle belgelendirilmesi, vatansız iseler Emniyet Genel Müdürlüğünden alınacak belgelerle ve Bakanlıkça da bu yolda talimat verildiği takdirde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ailesinin oturduğu yerin aile kütüklerine bağımsız bir sıra numarası ile tescil edilirler.

Türk Vatandaşı Olmayan Çocuklara Ait Bildirim

Yabancı devlet vatandaşlarının Türkiye'de doğan çocuklarına ait bildirimler nüfus idarelerince kabul edilerek iki örnek durumunda doğum tutanağı düzenlenir.

» Bu kategorideki diğer alakalı konular

Doğum Bildirim Zorunluluğu ve Süresi
Doğum Bildirim Şekli
Doğum Bildirim Yükümlülüğü
Doğum Tutanaklarının Düzenlenmesi
Doğumun Aile Kütüğüne Tescili
Bildirilen Çocukların Vatandaşlığı
Yurt Dışındaki Doğumlar
Evlilik Dışı Doğumların Nüfusa Kaydı

Kategori: Doğum / Bildirilen çocukların vatandaşlığı