Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü

Türk Dil kurumu tarafından hazırlanan bilim ve sanat terimleri sözlüğü ile bilim ve sanat konularında merak ettiğniz kelimeleri sorgulayabilirsiniz. Sözlüğün arama sayfası bağlantısına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Türk Dil Kurumunun kuruluşundan bu yana yayımladığı terim sözlükleri ile yakın dönemde Türk Dil Kurumunda kurulan çeşitli terim çalışma gruplarında hazırlanan terim sözlüklerinden oluşmaktadır.

Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü için tıklayınız.

Türkçenin bütün söz varlığını bir veri tabanına aktarma çalışmasının bir parçası olan TDK BİLİM VE SANAT TERİMLERİ ANA SÖZLÜĞÜ, Türk Dil Kurumunun kuruluşundan bu yana yayımladığı terim sözlükleri ile yakın dönemde kurulan çeşitli terim çalışma gruplarında hazırlanan terim sözlüklerinden oluşmaktadır.

TDK'nin terim çalışmalarında öncü, yüce Atatürk'tür. Askerlik terimlerini türeten Atatürk, matematik ve geometri terimlerinin türetilmesi çalışmalarına bizzat katılmış ve türettiği terimlerle yeni bir GEOMETRİ kitabı yazmıştır. Türkçe terim çalışmalarına öncülük etmesi dolayısıyla GEOMETRİ kitabındaki terimler içinde geçtiği cümle ile birlikte sözlük veri tabanına aktarılarak araştırıcıların kullanımına sunulmuştur. Şu anda veri tabanında, GEOMETRİ başta olmak üzere Türk Dil Kurumunun yayımladığı ve hazırlamakta olduğu terim sözlüklerinde yer alan 185.332 terim bulunmaktadır.

Veri tabanında üç ayrı aşamada arama yapılabilmektedir. Birinci aşamada aranan terimle birebir eşleşen terimler ve anlamları sıralanmaktadır (Örnek: alan). İkinci aşamada ise aranan terimi içeren madde başları, içinde yer aldığı sözlükle birlikte gösterilmektedir (Örnek: alan boşluğu, kapalı alan vb.). Üçüncü aşama ise ikinci aşamanın genişletilmiş biçimidir (Örnek: alan boşluğu, atlama alanı, değişir alanlı işlem vb.).

TDK'nin kuruluşundan bu yana değişik tarihlerde yayımladığı terim sözlüklerinde uygulanan yazım kurallarında farklı tutumlar görülebilir. Söz konusu terim sözlükleri özgün biçimleriyle buraya alındığından yazımlarına müdahale edilmemiştir.

Bu veri tabanı, Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN'ın başkanlığında, Prof. Dr. Recep TOPARLI, Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER, Doç. Dr. Bilgin AYDIN, Dr. Yücel DAĞLI, Seyit Ali KAHRAMAN ve Ş. Bilâl ÇAVUŞOĞLU'ndan oluşan Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü Çalışma Grubu tarafından hazırlanmaktadır. Bütün terim sözlüklerinin veri tabanına aktarılmasından ve gelen eleştirilerin değerlendirilmesinden sonra Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü tam metin olarak yayımlanacak ve Türkçenin Söz Varlığı veri tabanıyla birlikte Büyük Türkçe Sözlük'te yer alacaktır.

»  Türk Dil Kurumu Sözlükleri

Türkçe Sözlük
Büyük Türkçe Sözlük
Sesli Türkçe Sözlük
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
Türkçede Eş ve Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğü
Türk Lehçeleri Sözlüğü
Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü
Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü
Kişi Adları Sözlüğü
Yazım Kılavuzu

Kategori: Eğitim / Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü