Borçları Yapılandırmada Üçüncü Taksit

Borçları Yapılandırmada Üçüncü Taksit
Sgk, bazı borçların yeniden yapılandırılması kapsamındaki kurum alacaklarına ilişkin üçüncü taksit ödeme yükümlülüğünün 31 Ekim 2011 tarihinde sona ereceğini bildirdi.SGK, bazı borçların yeniden yapılandırılması kapsamındaki kurum alacaklarına ilişkin üçüncü taksit ödeme yükümlülüğünün 31 Ekim 2011 tarihinde sona ereceğini bildirdi.
Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamada, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun kapsamına giren borçları için taksitle ödeme başvurusunda bulunmuş borçlularca, bir takvim yılı içinde üç taksidin yasal süresi içinde tam olarak ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkının sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz alacaklarına (kira alacakları hariç) ilişkin üçüncü taksit ödeme yükümlülüğü 31 Ekim 2011 tarihinde sona ereceğinden, ilk iki taksidini yasal süresi içinde tam olarak ödememiş olan borçluların (bu taksitleri yasal süresi dışında Ödemiş olsalar dahi) 2011 yılına ilişkin kalan taksitlerini yasal süresi içinde ve tam olarak ödememeleri halinde, 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılmış olan yeniden yapılandırma hakkı kaybedilecektir."Kategori: Haberler/Duyurular