Cumhuriyet Arşivi

Cumhuriyet arşivi katalog tarama hizmetine erişim sağlamak için tıklayınız.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan Cumhuriyet arşivi kataloğuna yukarıda verilen bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı 1976 yılında kurulmuş olup, kurum ve kuruluşlar bünyesinde yer alan arşiv malzemesinin, tespiti, korunması, düzenlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda, gerekli ilmî ve teknik hazırlık ve çalışmaları yerine getirmek ve denetlemekten sorumludur.

Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı'nda; Millî Mücadele, Meclis Hükümetleri ve Cumhuriyet Dönemine ait belgeler vardır. 1920 yılından itibaren, tasnifi bitmiş ve işlem tarihi üzerinden otuz (30) yıl geçen belgeler, araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Türk devlet ve millet hayatını ilgilendiren tarihî, hukukî, idarî, siyasî, iktisadî, bilimsel ve kültürel içerikteki her türlü belge, tasnif edilerek kataloglar durumunda araştırmaya açılmaktadır.

Gün geçtikçe evrak akışı yoğunlaşan Cumhuriyet Arşivinde, İlk Meclis Hükümetinin kuruluşu ve Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar teşekkül eden arşiv malzemesinin, günümüz arşivcilik metod ve tekniklerine uygun olarak korunup, gerekli bakım ve düzenlemelerin yapılarak, devletin ve bilim dünyası ile gerçek ve tüzel kişilerin hizmetinde değerlendirilmesi için bilimsel teknik ve yöntemlerden yararlanarak çalışmalarını devam ettirmektedir. İlk Meclis Hükümetinin kuruluşu ve Cumhuriyetin ilandan bugüne kadar teşekkül eden arşiv malzemesinin, modern arşivcilik metod ve tekniklerine uygun olarak korunup, gerekli bakım ve düzenlemelerin yapılarak bilimin ve gerçek ve tüzel kişilerin hizmetinde değerlendirmektedir.

»  Arşivler

Katalog Tarama
Araştırma Hizmetleri
Arşiv Araştırmaları
Osmanlı Arşivleri
Cumhuriyet Arşivi
Diğer Arşivler
MEB EğiTek Fotoğraf Arşivi

Kategori: Eğitim /Cumhuriyet Arşivleri