Evlilik Dışı Doğumların Nüfusa Kaydı

Evlilik dışı meydana gelmiş doğumlarda nufusa kayıt işlemi Türk Babadan Olan Çocuklar, Türk Anadan Doğan Çocuklar, Yabancı Ana ve Babadan Türkiye'de Doğan Çocuklar gibi durumlara göre değişiklik göstermektedir. Bu durumlar aşağıdaki yazıda öğrenebilirsiniz.

Türk Babadan Olan Çocuklar

Evlilik haricinde Türk babadan ve yabancı anadan doğan çocuk;

a) Babanın ana ile evlenmesi sonucunda;  kendiliğinden,

b) Ananın veya çocuğun istemesi üzerine; mahkemece soybağının belirlenmesi ile,

c) Medeni Kanununun 295. maddesi uyarınca tanınması durumunda soy bağının kurulması sonucunda babasına bağlı olarak doğumdan itibaren Türk vatandaşı olur, usulüne göre doğum tutanağı düzenlenerek babasının kayıtlı olduğu idari birime baba soyadıyla tescil edilir.

Türk Anadan Doğan Çocuklar

Türkiye içinde veya haricinde Türk anadan doğan çocuklar doğumlarından başlayarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanırlar.

Yabancı Ana ve Babadan Türkiye'de Doğan Çocuklar

Evlilik içinde veya haricinde Türkiye'de doğan ve doğumla ana veya babasının vatandaşlığını kazanamayan çocuklar bu durumun Dışişleri Bakanlığınca onanmış resmi belgelerle belgelendirilmesi, vatansız iseler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınacak belgelerle ve Bakanlıkça da bu yolda talimat verildiği takdirde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ailesinin oturduğu yerin aile kütüklerine bağımsız bir sıra numarası ile tescil edilirler.

» Bu kategorideki diğer alakalı konular

Doğum Bildirim Zorunluluğu ve Süresi
Doğum Bildirim Şekli
Doğum Bildirim Yükümlülüğü
Doğum Tutanaklarının Düzenlenmesi
Doğumun Aile Kütüğüne Tescili
Bildirilen Çocukların Vatandaşlığı
Yurt Dışındaki Doğumlar
Evlilik Dışı Doğumların Nüfusa Kaydı

Kategori: Doğum / Evlilik Dışı Doğumların Nüfusa Kaydı