Hizmet Damgalı Pasaport

Hizmet Damgalı Pasaportu kimler alabilir? ve başvuru için gerekli evraklar aşağıda cevaplanmaktadır.

Dört seneyi geçmemek üzere pasaport sahibinin görevinin müddetine göre tesbit edilecek süreyle sınırlı olarak, yurt içinde İçişleri Bakanlığı, Yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve Başkonsoluslukları tarafından verilir. Yurt içinde İçişleri Bakanlığı adına bu görevi İl Emniyet Müdürlükleri üstlenmiştir.

Kimler Hizmet Damgalı Pasaport Alabilir:

Hükümetçe, Hususi İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlere gönderilen veya dış memleketlerde görevlendirilenler,

Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu Milletlerarası Kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar,

Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenler,
Bunların eşleri,

Bu durumda olanların, yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ve yine yanlarında yaşayıp reşit olmayan erkek çocukları Hizmet Damgalı Pasaport alabilirler.

Başvuru İçin Gerekli olan Belgeler:

Talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış pasaport talep formu,

Görevlendirme onayı,

Nüfus cüzdanı,

Üç adet 4.5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (Temditler için bir adet),

Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen "Pasaport cüzdan bedeli" (1996 yılı için bir milyon TL.- Temditler için istenmez),

Daha önce herhangi bir pasaport almışsa getirilmesi,

e-Pasaport başvurularınızı Türkiye'de 81 il ve 110 İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Yurt dışında ise bağlı bulunduğunuz konsolosluklara yapabilirsiniz. e-Pasaport başvuru işlemleri hakkında bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

E-Pasaport

» Türk Vatandaşları için Yurt Dışı İşlemleri

Pasaport İşlemleri
Türkiye'de Bulunan Dış Temsilcilikler
Yurt Dışı Temsilciliklerimiz

Kategori: Seyahat ve Turizm / Pasaport İşlemleri