HUSUSİ DAMGALI PASAPORT

Kimler Hususi damgalı pasaport alabilir? Pasaport için gerekli evrakların listesi aşağıda açıklanmaktadır.

Hususi damgalı pasaportları yurt içinde İçişleri Bakanlığı, yurt haricinde ise İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve Başkonsoloslukları tarafından 5 yıl süreyle verilir. Yurt içinde İçişleri Bakanlığı adına bu görevi İl Emniyet Müdürlükleri sürdürmektedir.

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT ALABİLECEKLER:

“Hususi Damgalı Pasaportlar; 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) bendin de; birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT ALABİLECEK ÇOCUKLAR:

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların Ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, (Açık Öğretim Lisesi) Açık Öğretim Fakültesi dahil öğrenim gördüğü okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile),

Yine ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Alacakları) sağlık raporu ile belgelenen çocuklarına hususi damgalı pasaport verilecektir.

BAŞVURU İÇİN zorunlu belgeler:

a) Çalışanlar için çalıştıkları kurumun yetkili amiri tarafından tasdiklenmiş matbu talep formu (Emekli olan veya çekilme sebebiyle kurumlarıyla ilişiği kesilen hak sahipleri pasaport müracaat formlarını bulundukları ilin Pasaport Şube Müdürlüklerinden temin edebilirler)

b) Emekli olma veya görevden çekilmek (istifa) suretiyle görevlerinden ayrılmış olanların emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesini gösterir kurumlarından alacakları mühürlü belge,

Ayrıca nüfus cüzdanının aslı,
Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet 35x45 mm. ebadında biyometrik vesikalık fotoğraf,
18 yaşını ikmal etmiş çocuklar için öğrenim belgesi, (Aslı ile Müracaat Edilecektir)
Varsa daha önceden alınmış pasaportlar,
Pasaport defter bedelinin yatırıldığına dair dekont ile birlikte bulunduğunuz mahallin İl Emniyet Müdürlüğü, Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

e-Pasaport başvurularınızı Türkiye'de 81 il ve 110 İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Yurt dışında ise bağlı bulunduğunuz konsolosluklara yapabilirsiniz. e-Pasaport başvuru işlemleri hakkında bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

E-Pasaport

» Türk Vatandaşları için Yurt Dışı İşlemleri

Pasaport İşlemleri
Türkiye'de Bulunan Dış Temsilcilikler
Yurt Dışı Temsilciliklerimiz

Kategori: Seyahat ve Turizm / Pasaport İşlemleri