Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yeniden Yapılandırıldı

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yeniden Yapılandırıldı
Sağlık alanında denetimlerin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Refakat Müfettişliği yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda, Grup Başkanlıklarında yeni görev dağılımı yapıldı.


Sağlık alanında denetimlerin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Refakat Müfettişliği yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda, Grup Başkanlıklarında yeni görev dağılımı yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı açıklamada, sağlık alanında yaşanan suiistimaller ve kayıt dışı istihdamla mücadele başta olmak üzere denetimlerin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Refakat Müfettişliği'nin yeniden yapılandırıldığı duyuruldu. Yeni komisyonlar oluşturulduğu ve grup başkanlıklarında yeni görev dağılımı yapıldı. Buna göre görev dağılımları, Proje Geliştirme, Rehberlik, Merkezi İstatistik ve AB Komisyonu Başkanı Kenan Ay, Görevlendirme, İhbar-Şikayet Komisyonu Başkanı Harun Hasbi, Personel ve Sürekli Eğitim Komisyonu Başkanı İbrahim Özçelik, Ankara Grup Başkanı Musa Bulut, İstanbul 1 No'lu Grup Başkanı (Anadolu Yakası) Orhan Eski, İstanbul 2 No'lu Grup Başkanı (Avrupa Yakası) Selçuk Aydın, İzmir Grup Başkanı Yücel Yeni olarak değiştirildiKategori: Haberler/Duyurular