Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Yeterlik Etütleri


Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Yeterlik Etütlerine ulaşmak için tıklayınız


Bu bölümde yer alan çalışmalar Sermaye Piyasası Kurulu uzman yardımcıları tarafından hazırlanmış olan uzmanlık yeterlik tezleridir.Konular:

Dönem Etüt Adı Yazar Yayın Tarihi Göster Kaydet
22-1 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Nama Yazılı Payların Borsa'da Devri Hatice Ebru TÖREMİŞ 2008
22-2 İMKB ve VOB Arasındaki Etkileşimin İMKB-30 ve İMKB-100 Bağlamında İrdelenmesi ve Elde Edilen Sonuçların VOB Bünyesinde Gerçekleştirilen İşlemlerin Gözetimi-Denetimi Açısından Değerlendirilmesi Beyamil ÖZTÜRK 2008
22-3 Tezgahüstü Türev Araçların Karşı Taraf Kredi Riskinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi Yasemin Kula ÇAKIR 2008
22-4 Stratejilerine Göre Serbest Yatırım Fonu Endeksleri Risk ve Getiri Özellikleri (Hizmete Özel) Ali ERDURMUŞ 2008
22-5 Türkiye'de Vadeli İşlemler Piyasasının Gelişimi Perspektifinde Hisse Senedi Endeks Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Gelişimi ve Spot Piyasa ile Etkileşimi Aytaç DİKMEN 2008
22-6 Halka Arz Danışmanlığının Ülkemizde Uygulanabilirliği (Hizmete Özel) Ferhan TEPE 2008
22-7 Yatırım Ortaklıkları Paylarındaki İskontolu ve İMKB ile İlişkisi (Hizmete Özel) Fatih SAĞLIK 2008
22-8 Geleceğe Yönelik Finansal Bilgilerin Kamuya Açıklanması (Hizmete Özel) Şakir YILMAZ 2008
22-9 Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (Hizmete Özel) Ceren Berksu GÜNER 2008
22-10 Finansal Tavsiyede Bulunanların Sorumluluğu Şevki Özgür ALTINDAŞ 2008
22-11 Borsaların Kar Amaçlı Şirketlere Dönüştürülmesi ve İMKB?nin Holding Çatısı Altında Örgütlenmesi (Hizmete Özel) İpek ALTINTAŞ 2008
22-12 Life Cycle Funds (Hedef Fonlar): Yurtdışındaki Gelişimi, Uygulamaları ve Türk Sermaye Piyasasına Yönelik Öneriler (Hizmete Özel) Didem ADIGÜZEL 2008
22-13 Kurumsal Yönetim Açısından İmtiyazlı Paylar (Hizmete Özel) Gülen AKKAYA 2008
22-14 Takas Sistemlerinde Merkezi Karşı Taraf Rolü ve İMKB Hisse Senetleri Piyasasına İlişkin Öneriler Başak AYDOS 2008
22-15 Kamu Altyapı Yatırımlarının Finansmanında Alternatif Bir Enstrüman Olarak İhale Oranlı Finansal Varlıklar (Hizmete Özel) Çağlar ERULAŞ 2008
22-16 Sermaye Piyasası Kurulu Denetimlerinde Karşılaşılan Örtülü Kazanç Aktarımı Yöntemleri, Denetimlerin Sonuçları ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Çerçevesinde Etkinliğin Artırılmasına İlişkin Öneriler (Hizmete Özel) Derviş ARDIÇ 2008
22-17 Tezgahüstü (OTC) Türev İşlemlerin Merkezi Takası Timur Altay KAYGISIZ 2008
22-18 Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Etkileşimi (Hizmete Özel) Ayhan KOÇ 2008
22-19 Şirket değerleme Yöntemlerinin Finansal Bilgi Manipülasyonu Kapsamında Değerlendirilmesi (Hizmete Özel) Ahmet Melih AKINCILAR 2008
22-20 İslami Finans Sistemi Çerçevesinde Sukuk (İslami Tahvil) Uygulamaları, Katılım Bankaları ve Türkiye Açısından Değerlendirmeler Ahmet TOK 2008
21-1 Amerika Birleşik Devletleri'nde Yapılan Penny Stock Reform ve Remedies Yasası Işığında İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetlerinin Sınıflandırılması, Manipülasyonun Önlenmesi ile Yatırımcıların Korunmasına Yönelik Tedbirler ve Türkiye İçin Düzenleme Önerileri (Hizmete Özel) Hasan SEYMAN 2007
21-2 Emeklilik Yatırım Fonlarında Varlık Dağılımları ve Denetim Mekanizmaları Yavuz Selim AYGÜN 2008
21-3 Adil Kamuyu Aydınlatma (Fair Disclosure) (Hizmete Özel) Serdar ÇELİK 2007
21-4 Spekülatif Sermaye Hareketlerinin Kontrolü ve Türkiye İçin Politika Önerileri Hüseyin HAS 2008
21-6 İçerden Öğrenenlerin Ticareti: Düzenleme, Teori ve Değerlendirme (Hizmete Özel) Osman Ali ÖZTÜRK 2007
21-7 Menkul Kıymet İşlem Vergisi Derya ASLAN 2007
21-8 İnternet Ortamında Finansal Raporlama Uygulamaları (Hizmete Özel) Emre KOÇAKER 2007
21-9 Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları Aziz Akın GÜLHAN 2007
21-10 Yapılandırılmış Finansal Araçların Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Diğer Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi Atila YANPAR 2007
21-11 Teminatlı Borç Yükümlülükleri Nükhet ERİŞ 2007
21-12 Sigorta Şirketlerinin Alternatif Risk Finansmanı Yöntemlerinden Afet Tahvilleri ve Türk Sermaye Piyasasında Uygulanabilirliği Seda ERPEK 2007
21-13 Şirket Kontrolünü Ele Geçirme Girişimlerine Karşı Kullanılan Savunma Mekanizmalarının ?Break-Through Kuralı? (Break ? Through Rule) Çerçevesinde Sınırlandırılması Özkan TEKNECİ 2007
21-14 Uluslar arası Muhasebe / Finansal raporlama Standartlarında Finansal Bilgi Manipülasyonuna Zemin Oluşturulabilecek Hususlar (Hizmete Özel) Osman Ceyhun ERTUĞRUL 2007
21-15 Bağımsız Denetimin Denetimi Mahmut OKUR 2007
21-16 Finansal Ombudsman Hizmeti Aytül İpek POLAT 2007
21-17 Kurumsal Yönetimin Firma Performansına Etkisi Ender KURTULAN 2007
21-18 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler (Hizmete Özel) Abdullah AYTEKİN 2007
21-19 İlişkili Taraf İşlemleri (Hizmete Özel) Yasemin FERAHLAR 2007
20-1 Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Ayça SANDIKCIOĞLU 2005
20-2 Kaydileştirilen Halka Açık Anonim Ortaklık Pay Senetleri Üzerinde Ayni Hak Tesisi Ercan URKAN 2005
20-3 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Erkan ÖZGÜÇ 2005
20-4 Risk Temelli Denetim (Hizmete Özel) Faik Metin TİRYAKİ 2005
20-5 Türev Piyasalarından Kaynaklanan Risklerin Yönetimi, Basel II ve Avrupa Birliği Düzenlemeleri Kapsamında Türev Araçlar Bahar GÖKTUNA 2005
20-6 Portföy Yönetim Sözleşmesi ve Hukuki Sorumluluk İlke Aytekin GEMİCİ 2005
20-7 Hakim Ortağın Azınlık Paylarını Satın Alma Hakkı (Squeeze-Out Right) Ayşegül ASLAN 2005
20-8 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında Değerleme Ölçütleri Hüseyin YURDAKUL 2005
20-9 Garantili Yatırım Fonları ve Korumalı Yatırım Fonları Müge KARAKURUM 2005
20-10 Yatırım Fonlarında Çıkar Çatışmaları, üzenleme Önerileri ve Kurucunun Hukuki Sorumluluğu Bekir Emre HAYKIR 2005
20-11 İş Sürekliliği Yönetimi İbrahim KUMSAL 2005
20-12 Sermaye Piyasası Kanunu Bakımından Kazanç Müsaderesi Esra HONDU 2005
20-13 İpotek Bankacılığı Mustafa Saygın AZİZ 2005
20-14 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler, Halka Arz Sonrası Hisse Senedi Performansı Ozan SAVAŞKAN 2005
20-15 Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi ve Halka Açılması: Avrupa Futbol Piyasasındaki Gelişmeler Çerçevesinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Örneğinin Değerlendirilmesi Mehmet Emin AKYÜZ 2005
20-16 Halka Açık Bankaların Kamuyu Aydınlatması ve Banka Sırrı Uygulaması Ayşe DEMİR 2005
20-17 Vadeli İşlem Piyasalarında Manipülasyon ve Türkiye İçin Öneriler (Hizmete Özel) Ulaş Güney BİLGİN 2005
20-18 Basel II ve Sermaye Piyasalarımıza Olası Etkileri Serkan İMİŞİKER 2005
20-19 Yatırım Kulüplerinin İşleyişi Feyzullah YEĞİN 2005
20-20 Yapılandırılmış Menkul Kıymetler Alper Deniz KİRAZCI 2005
19-1 Borsada Hisse Senedi Alım Satım İşlemlerinin Hukuki Niteliği Nusret ÇETİN 2004
19-2 Hedge Fonların İşleyişi Tuba ERTUGAY YILDIZ 2004
19-3 Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasalarında Uygulanan Takas Sistemleri, Yurt Dışı Uygulamaları ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. İçin Öneriler Evrim Hilal KAHYA 2004
19-4 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartlarının Uluslararası Denetim Standartları ile Harmonizasyonu Burak PİRGAİP 2004
19-5 Emeklilik Yatırım Fonlarının Yönetimi Selin SOYLU 2004
19-6 Aracı Kurumların Sermaye Yeterliliği Düzenlemeleri ve Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri (Hizmete Özel) Emrah ÖZDEMİR 2004
19-7 Yabancı Ülkelerde Bölünme Uygulamaları (Hizmete Özel) Eser ŞAĞAR 2004
19-8 Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Saklanmasına İlişkin Uygulamalar, Sorunlar ve Öneriler Selami ERBAŞ 2004
19-9 Türev Araçların İşlem Gördüğü Tezgah Üstü Piyasaların Düzenlenmesi Funda UYAR 2004
19-10 Türkiye'de Enflasyon Muhasebesi Emre KAVAKLI 2004
19-11 Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Dağıtım Mekanizmaları, İzlenmesi, Saklanması ve Bunlara İlişkin Alternatif Yaklaşımlar (Hizmete Özel) Onur ATİLLA 2004
19-12 Türkiye'de Takas Sistemi ve Sistemin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Öneriler Ali Cem SUCA 2004
19-13 Yatırım Bankacılığı ve Sermaye Piyasası Ayşe ŞEN 2004
19-14 Yatırım Danışmanlığı Faaliyetinde Analistlerin Rolü, Çıkar Çatışmaları, Düzenlemeler ve Türkiye İçin Öneriler Ali Gökhan ASLAN 2004
19-15 Halka Açık Bankaların Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü Emrah ÖZBAY 2004
19-16 Ölçek Küçültme Stratejileri Çerçevesinde, Malvarlığının Devri Suretiyle Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması R. Gamze ÇİTÇİ 2004
19-17 Bankacılık Krizlerinde Varlık Yönetim Şirketleri ve Türkiye Üzerine Değerlendirmeler A. Koray TAHTAKILIÇ 2004
19-18 Sermaye Piyasalarında Vergi Teşvikleri, Türkiye Uygulamaları Çağrı Selim VURAL 2004
18-1 Davranışçı Finans Faruk BOSTANCI 2003
18-2 Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Yönetim Kurulunun Yapısı Özlem BAŞ İNAL 2003
18-3 Bankacılıkta ve Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim Düzenlemeleri Eyüp YILMAZ 2003
18-4 Operasyonel Risk ve Yönetimi Evrim CAN 2003
18-5 Büyük Miktarlı Emir Bilgisine Dayanarak İşlem (Frontrunning) Yapanların Sorumluluğu Pınar GÜREL 2003
18-6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Kamunun Aydınlatılması Cengiz Alp EROĞLU 2003
18-7 Borsada İşlem Gören Fonlar Nalan ŞAHİN 2003
18-8 Spot Menkul Kıymet Piyasalarında Uygulanan Takas Sistemleri ve Karşılaşılan Riskler Demet AKMAZ 2003
18-9 ABD Sermaye Piyasalarında Yaşanan Son Gelişmelerin ve ABD'de Yürürlüğe Giren 2002 Tarihli Sarbanes-Oxley Kanunu'nun Türk Sermaye Piyasası Açısından Değerlendirilmesi Levent ÖZKUL 2003
18-10 Şirketlerin Karşılaştığı Kur Riski ve Kur Riskinin Yönetimi Eyüp KADIOĞLU 2003
18-11 Halka Açık Anonim Ortaklıkların Grup Şirketlerinin Borçları İçin Teminat Vermeleri Mustafa ÇAĞATAY 2003
18-12 Türk Sermaye Piyasasında İhraçcılar ve Yaratılan Kaynaklar Niyazi TELÇEKEN 2003
18-13 Kredi Riski ve Türev Araçlar Kullanılarak Aktarımı Dilek KAVLAK 2003
18-14 İskontocu Aracı Kurumlar ve Ülkemizde Uygulanabilirliği İ. Başak KARAKOÇ 2003
2-8 Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Kore ve Türk Hukukunda Yatırım Fonları ve Para Piyasası Fonlarının Olabilirliği Selim SOYDEMİR 1986
2-9 Birleşmeler Ekrem ALTAN 1986
2-10 İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı Ferudun ANDAŞ 1987
2-11 İkinci El Piyasalar ve İkinci El Tahvil Piyasalarının Yeniden Düzenlenmesi Abdullah AKYÜZ 1989
1-1 Sermaye Piyasasında Kamusal Denetimin Amaçları ve Bu Amaçlara Yönelik Mevcut ve Hukuki Düzenlemeler İbrahim KURBAN 1986
1-2 Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Şirketler Nezdinde Yapılan Denetimlerde Sınırlar, Amaçlar ve Uygulanabilecek Teknikler Atilla ZAİMOĞLU 1986
1-3 Menkul Kıymetler Borsalarında Otokontrol Mekanizmaları ve Kamusal Denetimin Niteliği Cemal ÖZTÜRK 1986
1-4 Yabancı Sermaye Piyasalarının Denetiminde Bağımsız Dış Denetim Uygulamalarının Örgütlenmesi, Önemi ve Etkinliği Zafer KAYMAKÇI 1986
- Aracılık Faaliyetleri ve Aracılık Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Çağlar MANAVGAT 1989
- Sermaye Piyasası Araçlarında Sahtecilik Suçları Hülya KEMAHLI 1988
- Halka Açık Anonim Şirketlerde Küçük Pay Sahibinin (Yatırımcının) Korunması Aynur KONURALP 1988

»  Kütüphaneler

Türkiye ve Dünyadaki Kütüphaneler
Katalog Tarama
Türkiye'de Süreli Yayınlar
Kategori: Eğitim / Türkiye ve Dünyadaki Kütüphaneler / Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Yeterlik Etütleri