Sermaye Piyasası Kurulu Yayın Listesi


Sermaye Piyasası Kurulu Yayın Listesine(Kitaplar) ulaşmak için tıklayınız

Sermaye Piyasası Kurulu Yayın Listesine yukarıdaki bağlantı aracılığıyla erişebilir, yayınları görüntüleyebilirsiniz.

Kitap Listesi:

1 Sermaye Piyasası Mevzuatı (Mevzuatın tamamı internet sitemizde yayınlanmaktadır.) - (*)
2 Recent Developments in Capital Markets in Turkey, Çeşme, İzmir, June 30-July 5, 1985 (Basım Yılı: 1985) - (*)
3 İşletmelerde Bağımsız Dış Denetim Semineri, Ankara, 10-11 Mayıs, 1985 (Basım Yılı: 1985) - (*)
4 Sermaye Piyasası Analizleri, (Basım Yılı: 1986) A. Gültekin KARAŞİN (*)
5 Semaye Piyasası Hukuku, (Basım Yılı: 1986) Vural GÜNAL (*)
6 Türk Sermaye Piyasasında Son Gelişmeler, Çeşme, İzmir, 30 Haziran-5 Temmuz 1985 (Basım Yılı: 1986) - (*)
7 Inflation and Capital Markets, Bolu, 4-8 August 1986 (Basım Yılı: 1986) - (*)
8 Kamu İktisadi teşebbüslerinin Özelleştirilmesi ve Özelleştirmenin Sermaye Piyasasına Etkileri, (Basım Yılı: 1988) M. Berra ALTINTAŞ (*)
9/1 Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi 300 Anonim Şirketin Son 5 Yıllık Mali Tabloları-1 (Basım Yılı: 1988) - (*)
9/2 Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi 300 Anonim Şirketin Son 5 Yıllık Mali Tabloları-1 (Basım Yılı: 1988) - (*)
9/3 Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi 300 Anonim Şirketin Son 5 Yıllık Mali Tabloları-3 (Basım Yılı: 1988) - (*)
10 The Interrelation Between Money and Capital Markets, Uludağ, Bursa, August 16-21,1987 (Basım Yılı: 1988) - (*)
11 Finansal Varlıkları Fiyatlandırma Modeli ve Türkiye Üzerine Bir Deeneme1978-1986, (Basım Yılı: 1989) Hayal UNVAN (*)
12 The Role, Regulation and Operation of Investment Companies, Ankara 20-24 June 1988. (Basım Yılı: 1989) - (*)
13/1 Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi 300 Anonim Şirketin Son 5 Yıllık Mali Tabloları-I, (Basım Yılı 1990) - (*)
14 Current Issues in Turkish Capital Markets, Antalya, 3-8 September, 1989 (Basım Yılı: 1990) - (*)
15 Şirketler Kesiminin Finansman Eğilimleri Anketi Sonuçları; (Basım Yılı: 1991, 2. Baskı, 1995) - (*)
16 Sermaye Piyasalarında Kamu Otoritesi ve Yatırımcının Korunması; SPK Uluslararası Semineri, 31 Ekim-2 Kasım 1990; (Basım Yılı: 1991) - (*)
17 Türkiye'de Kaynak Aktarım Sürecinde Sermaye Piyasalarının Rolü : 1980 Sonrası Dönemin Bir Değerlendirmesi. SPK Araştırma Dairesi. (Basım Yılı: 1991) - (*)
18 Aracı Kurumlar - 1994 Özet Bilançolar, Gelir Tabloları, Değerlendirilmesi (Basım Yılı: 1995, İkinci Baskı: 1996) - (*)
19 Risk Sermayesi ve Türkiye'de Uygulama Olanakları; (Basım Yılı: 1995, İkinci Baskı: 2001) Dr. Tülay ZAİMOĞLU (*)
20 The Analysis of Inflation: The Case of Turkey (1948-1988) (Basım Yılı: 1995, İkinci Baskı: 1996) Dr. Kıvılcım METİN (*)
21 Futures Piyasaları; (Basım Yılı: 1995) Dr. Ayşe Eyüboğlu AKSEL (*)
22 Public Policies Towards Financial Liberalization : A General Framework and an Evaluation of the Turkish Experince in the 1980's; (Basım Yılı: 1995, İkinci Baskı: 1996) Dr. Güven SAK (*)
23 Sermaye Piyasasında Vergilendirme; (Basım Yılı: 1995, İkinci Baskı: 1995) Celali YILMAZ (*)
92 Özel Kategori Paylar; (Basım Yılı: 1997) Onur Kerem GÜNEL
93 Türkiye İktisat Kongresi; (İkinci Baskı, 1997) Kemal KILIÇTAROĞLU (*)
94 Bankacılıkta Risk Derecelendirmesi (Rating) ve Türk Bankacılık Sektörüne Uygulanması; (Basım Yılı: 1997) Dr. Şenol BABUŞÇU (*)
95 Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması, Güvence Fonlar; (Basım Yılı: 1997) Saim KILIÇ (*)
96 Yüzyılın Dersi, Özgürlük ve Demokratik Devlet Üzerine İki Konuşma; (Basım Yılı: 1997) Karl POPPER, (Çeviren : Sinan GÜRTUNCA) (*)
97 Trade Liberalization Under Imperfect Competition. A CGE Analysis on Turkey; (Basım Yılı: 1997) Dr. Ahmet TIKTIK (*)
98 Salı Konferansları; (Basım Yılı: 1997) - (*)
99 Dünya Klasındaki İşletmelerde Bir Maliyet Yönetim Aracı Olarak Faaliyetlere Dayalı Maliyet Sistemi ve Bir Uygulama; (Basım Yılı: 1997) Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (*)
100 Yatırım Ortaklıkları 1996; (Basım Yılı: 1997) Ekrem ÇANAKÇI (*)
101 Osmanlı Sanayii (1913-1915); (Üçüncü Baskı, 1997) Prof. Dr. A. Gündüz ÖKÇÜN (*)
102 Openess to Change and Budgetory Controll in Turkish Banks; (Basım Yılı: 1997) Hasan Hüseyin KAPLAN
103 Yatırım Fonları Türkiye Uygulaması; (Basım Yılı: 1997) V. ERTAŞ - B. TEKER - K. TUNCEL (*)
104 Varlık Fiyatlama Modelleri Aracılığıyla Dinamik Portföy Yönetimi; (Basım Yılı: 1997) Dr. Mustafa ÖZÇAM (*)
105 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Türkiye Uygulaması; (Basım Yılı: 1997) Kürşat TUNCEL (*)
106 Türkiye'de Menkul Kıymetleştirme Uygulaması, Etkileri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri; (Basım Yılı: 1997) Nurcan ÖCAL (*)
107 Türkiye'de Sermaye Birikimi Sorununa Tarihsel Perspektiften Bir Bakış ve Ahmet Hamdi BAŞAR'dan Seçmeler; (Basım Yılı: 1997) Murat KORALTÜRK (*)
108 Devletler Hususi Hukuku'nun Kaynakları ve Kamu Düzeni; (Basım Yılı: 1997) Prof. Dr. A. Gündüz ÖKÇÜN
109 Çağdaş Bankacılıktaki Son Eğilimler ve Türkiye'de Uluslarüstü Bankacılık (Sistematik ve Analitik Bir Yaklaşım); (Basım Yılı: 1998) Dr. Tamer AKSOY (*)
110 Financial Liberalization and the Real Economy (The Turkish Experience); (Basım Yılı: 1998) Dr. Murat A. YÜLEK (*)
111 A Comparative Empirical Investigation of Asset Pricing Models; (Basım Yılı: 1998) Dr. Suat TEKER (*)
112 Türkiye'de Endüstri İşletmelerinin Müşteri Finansmanında Kullandıkları Tekniklerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi; (Basım Yılı: 1998) Dr. Yıldırım B. ÖNAL (*)
113 Finansal Türev Ürünlerinde Muhasebe Esasları; (Basım Yılı: 1998) Sait Y. KAYGUSUZ (*)
114 Physics and Economics; (Basım Yılı: 1998) Doç. Dr. N. ÇAKIR (*)
115 Ekonomik Kalkınma Tasarruf ve Sermaye Piyasası İlişkileri; Türkiye Örneği; (Basım Yılı: 1998) Dr. Nihal KARGI (*)
116 Yabancıların Türkiye'de Çalışma Hürriyeti; (Basım Yılı: 1998) Prof. Dr. A. Gündüz ÖKÇÜN
117 External Debt And Empirical Models for Country Risk Assessment; (Basım Yılı: 1998) Timur Han GÜR (*)
118 Şirketlerin Halka Açılması ve Bir Uygulama; (Basım Yılı: 1998) Dr. İ. Özlem KOÇ (*)
119 15. Yıl Sempozyumu; (Basım Yılı: 1998) - (*)
120 Milletlerarası Hukuk Yazıları; (Basım Yılı: 1998) Prof. Dr. A. Gündüz ÖKÇÜN (*)
121 ABD Finans Sistemi İçinde Aracı Kurumlar; (Basım Yılı: 1998) Serdar ÇITAK (*)
122 Türkiye'de Finansal Fon Akımları (1982-1993); (Basım Yılı: 1998) Selim SOYDEMİR (*)
123 Financial Policy in a Repressed Economy; (Basım Yılı: 1998) Murat A. YÜLEK
124 Finans Teorisinin Temel Makaleleri; (Basım yılı: 1998) - (*)
125 Trans Municipal Law; (Basım Yılı: 1998) Prof. Dr. A. Gündüz ÖKÇÜN
126 Şirketler Kesiminin Finansman Eğilimleri Anketi Sonuçları 1996; (Basım Yılı: 1998) Nurhan ERKAN - Bahşayiş TEMİR
127 Financial Innovation in Turkish Banking; (Basım Yılı: 1998) Emin AKÇAOĞLU (*)
128 Price Performance of Initial Public Offerings in Turkey; (Basım Yılı: 1999) Dr. Bengi ÖZER
129 Macroeconomic Asymmetries and Policy Interdepence Between Europe and The United States; (Basım Yılı: 1999) Doç. Dr. Yaman AŞIKOĞLU
130 Derecelendirme Sürecinde Ekonometrik Bir Değerlendirme; (Basım Yılı: 1999) Dr. Özer ÖZDİNÇ (*)
131 Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması : Türk Sermaye Piyasasının Bu Açıdan Değerlendirilmesi; (Basım Yılı: 1999) Cemal KÜÇÜKSÖZEN (*)
132 İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar Sürecindeki Yeri ve Türkiye'deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma; (Basım Yılı: 2000) Yrd. Doç. Dr. Şaban UZAY (*)
133 Hanehalkı Tasarruf ve Yatırım Eğilimleri Anketi Sonuçları, 1996; (Basım Yılı: 2000) Rüya ESER
134 Aracı Kurumların Mali Yapılarını Güçlendirmeye Yönelik Bir Yöntem: Sermaye Yeterliliği; (Basım Yılı: 2001) Dilek TÜRKER ULUDAĞ
135 Kamu Borçları Yönetimi ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme; (Basım Yılı: 2001) Hamdi BAĞCI (*)
136 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları: A'dan Z'ye; (Basım Yılı: 2001) A. Ender ÇOLAK - Aşkın ALICI
137 Intermediation in Capital Markets. A Comparative Study: Turkey and USA; (Basım Yılı: 2001) Şeref KALAYCI
138 Görev Zararı Kavramı ve Türkiye'de 1980 Sonrası Görev Zararı Doğurucu Faaliyetlerin İncelenmesi ve Analizi; (Basım Yılı:2002) Eren ÇAŞKURLU (*)
139 Menkul Kıymet Piyasalarında Volatilitenin Modellenmesi: İMKB İçin Bir Deneme; (Basım Yılı: 2002) Erk HACIHASANOĞLU (*)
140 Türkiye'de Sermaye Piyasası'nın Mali Sistem İçindeki Yeri, Sorunları ve Geleceği; (Basım Yılı: 2002) Mehmet Baha KARAN-Ali Argun KARACABEY (*)
141 The Financial Analysis of Mergers; (Basım Yılı: 2003) Doç. Dr. Alövsat MÜSLÜMOV (*)
142 Aylık Konferanslar; (Basım Yılı: 2003) - (*)
143 Süre Temelli Portföyler ve İMKB'nda Uygulanabilirliği; (Basım Yılı: 2003) Serpil Altınırmak GÖKBEL (*)
144 The Portfolio Selection Problem Under Capital Market Integration of European & Emerging Capital Markets: An Empirical Analysis; (Basım Yılı: 2003) Murad KAYACAN-S. Ozan TÜZÜNALPER (*)
145 Yeterlik Etüdleri (15. Dönem); (Basım Yılı: 2004) I. Cilt A. ERKUMAY, B. ACIR, E. ÖZŞÖLEN, K. DAĞLI, M. HAHOLU (*)
145 Yeterlik Etüdleri (15. Dönem); (Basım Yılı: 2004) II. Cilt N. AKARKARASU, N. UÇAK, O KAMAN, Y. Ö. OKAT, Y. SÖNMEZ (*)
»  Kütüphaneler

Türkiye ve Dünyadaki Kütüphaneler
Katalog Tarama
Türkiye'de Süreli Yayınlar
Kategori: Eğitim / Türkiye ve Dünyadaki Kütüphaneler / Sermaye Piyasası Kurulu Yayın Listesi