Taksitlendirme yapan sigortalılara uyarı

Taksitlendirme yapan sigortalılara uyarı
Sosyal güvenlik kurumu, borç yapılandırması imkanıyla taksitlendirme yapan sigortalıları uyardı.Borcun 2 taksidini ödemeyen vatandaşların, kalan taksitlerinden herhangi birini tam ödememeleri halinde yapılandırma hakkını kaybedecekleri belirtildi


Sosyal güvenlik kurumu, borç yapılandırması imkanıyla taksitlendirme yapan sigortalıları uyardı.Borcun 2 taksidini ödemeyen vatandaşların, kalan taksitlerinden herhangi birini tam ödememeleri halinde yapılandırma hakkını kaybedecekleri belirtildi.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun kapsamına giren borçlarıyla ilgili önemli çağrı yapıldı. Açıklamada, "Taksitle ödeme başvurusunda bulunmuş olan borçlularca bir takvim yılı içinde üç taksitin yasal süresi içinde tam olarak ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı sona erecektir." denildi.BU AYKİ VE OCAK AYINDAKİ TAKSİT TAM ÖDENMELİ

Kira alacakları hariç üçüncü taksit ödeme yükümlülüğünün 31 Ekim 2011 tarihinde sona ereceği vurgulanarak, "İlk iki taksitini yasal süresi içinde tam olarak ödememiş olan borçluların (bu taksitleri yasal süresi dışında Ödemiş olsalar dahi) 2011 yılına ilişkin kalan taksitlerini yasal süresi içinde ve tam olarak ödememeleri halinde, 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılmış olan yeniden yapılandırma hakkı kaybedilecektir. Bu nedenle, ilk iki taksitini yasal süresi içinde ve tam olarak ödememiş olan borçluların ödeme vadesi 31 Ekim 2011 tarihinde sona eren üçüncü taksitleri ile 02 Ocak 2012 tarihinde sona eren dördüncü taksitlerini mutlaka yasal süresi içinde ve tam olarak ödemeleri gerekmektedir." uyarısı yapıldı.Kategori: Haberler/Duyurular