Tapu Bilgileri Sorgulama

Tapu Bilgileri Sorgulama
Tapu bilgileri sorgulama artık tapu kadastro genel müdürlüğü sitesi veya başka bir site üzerinden yapılamıyor.


Tapu Bilgileri Sorgulama için Tıklayınız

Tapu bilgileri sorgulama artık tapu kadastro genel müdürlüğü sitesi veya başka bir site üzerinden yapılamıyor. Yukardaki linkte bulunan Tapu bilgileri sorgulama tıkladığınızda sizden şifre istenecektir. T C kimlik no sicil no veya başka bir şekilde Tapu bilgileri sorgulaması yapılamadığını bildirelim. Tapu harcı için bulunduğunuz ili seçin
Buradan sisteme giriş yapın. Tapu bilgileri sorgulaması buradan yapabilirsiniz
tapu harç bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Hangi bilgilere ulaşacaksınız .

Bu tür sorgulama henüz TAKBİS uygulamasına geçmiş il ve ilçelerdeki Tapu Müdürlüklerinin yetki alanında kalan taşınmazlar için geçerlidir. Yine sorgulama sonucunun doğru alınabilmesi için taşınmazınızın bulunduğu Tapu Müdürlüğünün TAKBİS'e geçmesi yanında TC. Kimlik Giriş/Güncelleme çalışmalarının tamamlanmış olması gerekmektedir.

Bunun dışında tapu kayıtlarına dair bilgi belgelerin (bir kimsenin adına kayıtlı gayrimenkul bulunup bulunmadığına dair bilgi de dahil olmak) internet, faks veya posta yoluyla şahıslara bildirilme imkanı bulunmamaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1993/4 sayılı genelgesi doğrultunda size en yakın Tapu Müdürlüğüne müracaat ederek kimlik tesbitinizin yapılmasını mütekaip istem formunun tanzimi ile isteme dair belgelerin istemi alan Müdürlük tarafından ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine mütakaip, ilgili Tapu Müdürlüğünce gerekli incelemenin yapılmasını ardından, istemi alan Müdürlüğe fax ile gayrimenkul varlığı bulunup bulunmadığına dair bilgi ile varsa gayrimenkul bilgileri gönderilebilmektedir.(Fax ücreti 2012 yılı için 5TL olup, ayrıca adınıza çıkarılacak her tapu kaydı için 2012 yılı için 4.90TL tapu harcı 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı IV sayılı tarifenin 17. pozisyonu gereğince tahsil edilmektedir.)
Takbis'e Geçen İl ve İlçeler
Tapu Sorgulaması Yapılabilen İl ve İlçeler
İnternetten Tapu Bilgilerini Sorgulama / Öğrenme - 1
Taşınmazlara ait bilgi ve belgeler, Medeni Kanunun 1020. maddesi ( "Tapu Sicilleri herkese açıktır. İlgilisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve bilgilerinin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesi veya örneklerinin verilmesini isteyebilir.. " hükmü ve yine Tapu Sicil Tüzüğünün 12, 13 ve 101. maddeleri gereğince sadece ilgilisine verilebilir.

Taşınmazınızın kayıtlı olduğu Tapu Sicil Müdürlüğüne taşınmazın ilgilisi olduğunuzu ortaya koyan belgelerle birlikte müracaat ederek ilgilisi olduğunuzun tesbiti halinde taşınmazınız ile ilgili bilgi ve belgelere ulaşabilirsiniz.
Kategori: Haberler/Duyurular