TEZ MERKEZİ - TEZ TARAMATez tarama sayfasına erişim sağlamak için tıklayınız.

Yüksek Öğretim Başkanlığı Tez Merkezi tarama, tez teslim kılavuzu, istatistikler ve tez yayımlama izin belgesi gibi bilgilere erişebilirsiniz.

Üniversiteler ile diğer araştırma kurumlarında yürütülen bilimsel faaliyetleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, 1987 yılından itibaren lisansüstü tezleri bünyesinde toplamakta ve araştırma hizmetine sunmaktadır.


Tezlerin internet ortamında hizmete sunulması ile;

Tezlere serbest, kolay ve hızlı erişimin sağlanması,
Bilgiye erişimde zaman ve mekâna bağımlılığın ortadan kaldırılması,
Bilimsel bilginin etkin bir biçimde yayımı,
Bilimsel araştırmalardaki tekrarların önlenmesi,
Bilimsel kopyacılığın denetlenmesi,
Konularında çok önemli bir adım atılmıştır.

Tezinin erişime açılmasını isteyenler, "Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İçin İzin Belgesi"ne erişim sağlamak için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu'nun kabul ettiği ilke, tüm tezlerin makul gerekçeler haricinde hiçbir kısıtlama olmaksızın tüm araştırmacıların hizmetine açık olmasıdır. Ülkemizde yürütülmekte olan bilimsel faaliyetler için önemli bir kaynak niteliği taşıyan lisansüstü tezleri, tek bir merkezde toplayarak, etkin bir biçimde araştırma hizmetine sunan Ulusal Tez Merkezi, araştırmacıların da bu ilkeler doğrultusunda gereken özen ve hassasiyeti göstereceği inancını taşımaktadır.


ARAŞTIRMACILARIN DİKKATİNE

Ulusal Tez Merkezi arşivinde bulunan tezlerden, yazarları tarafından "çoğaltması ve yayımı için izin" verilmiş olan tezler
tam metin (pdf) olarak araştırma hizmetine açılmıştır. Diğer tezler, yazarlarından izin alınarak erişime açılmaktadır.
Elektronik Tez Arşiv Projesi çalışması sonucunda; Ulusal Tez Merkezi’nde verilen "fotokopi hizmeti" tamamen durdurulmuştur.
Oturum Aç bağını kullanarak sisteme üye olabilir ve özel oturum açabilirsiniz.
Tezlerin tam metinlerine erişebilmek ve Tez Veri Giriş Formu’nu doldurabilmek için, sisteme üye oturumu ile giriş yapınız.

»  Yükseköğretim

Devlet ve Vakıf Üniversiteleri
Diploma Denklik
Tez Merkezi
Kültürel Değişim Programları
Öğretim Elemanları

»  ÖSYM

ÖSYM Sınav Takvimi
ÖSYM Aday Portalı
ÖSYM Sınav SonuçlarıKategori: Eğitim / Tez Tarama