Türkçede Batı Kökenli Kelimeler SözlüğüTürkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğüne erişmek için tıklayınız.

Bu sözlükte, Türk kültür ve edebiyat tarihinde Tanzimat'tan sonra gelişen "Yeni Türk Edebiyatı" döneminin edebî eserleri ele alınmıştır.

Türk Dil Kurumu, Türkçedeki yabancı kökenli sözlerin sözlüğünü hazırlayarak 12 Temmuz 2007 gününden itibaren kullanımınıza sunmaktadır.

Bu sözlük, Türkçedeki Batı kökenli sözlere karşılıklar bulma ve önerme çalışması değildir. Yabancı kökenli sözlere karşılık bulma, Kurumumuzun bir başka çalışma alanıdır ve bu konudaki çalışmalarımız ayrıca yürütülmektedir. Bu sözlükte, edebî eserlerimizde kullanılan sözler, anlamlarıyla ve örnekleriyle birlikte verilmektedir.

Sunuluş Düzeni

Taranan kelime madde başına koyu olarak dizilmiş, daha sonra, Türkçenin bu sözü hangi dilden aldığı kısaltma (Fr., İt., Alm., vb) ile gösterilmiştir. Ardından, kaynak dildeki özgün biçim gösterilmiştir.

Bazı sözlerin birden çok anlamları vardır. Bunlar, numaralandırılarak iç maddeler hâlinde yazılmıştır. Taranan eserden belirlenen örnek cümleler, hangi anlamda ise o iç maddeye eklenmiştir. Örneklerin alındığı eser adlarının kısaltması ve sayfa numaraları da verilmiştir.

Kimi alıntılar metinlerde özgün yazımları ile geçmektedir. Türkçede benimsenmiş yaygın söylenişleri yoksa bu tür alıntılar metinlerde saptanan özgün yazımları ile madde başı yapılmıştır (gloire Fr. gloire; grand seigneur Fr. grand seigneur). Bazı metinlerde özgün yazımı ile, bazılarında ise Türkçeleşmiş biçimi ile tespit edilen kelimeler, ayrı ayrı madde başları durumunda verildi. Alıntı kelime metinlerde iki ayrı yazım ile belirlenmişse, bunlar da ayrı ayrı madde başları olarak verildi. Diğer yazımlarının da olduğunu belirtmek için, ilgili maddelerin sonuna (krş ....) biçiminde açıklama konuldu. Örnek:


»  Türk Dil Kurumu Sözlükleri

Türkçe Sözlük
Büyük Türkçe Sözlük
Sesli Türkçe Sözlük
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
Türkçede Eş ve Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğü
Türk Lehçeleri Sözlüğü
Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü
Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü
Kişi Adları Sözlüğü
Yazım KılavuzuKategori: Eğitim / Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü