Kredi ve Yurtlar Kurumu Başvuru Sonuçları ve Borç Sorgulama


YÖK Kredi ve Yurtlar kurumu BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ Başvuru durum sonucunu öğrenmek için tıklayınız.

Başvuru durumunuzu Kredi numarası ile arama veya TC Kimlik numarası ile arama seçeneklerinden bir tanesini seçerek öğrenebilirsiniz.

BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kurum memleket içerisinde yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencilere burs, öğrenim ve katkı kredisi hizmetleri verilmektedir.

Burs nedir ?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere Burs ve Kredi verilmesine ilişkin belirlenen kanunun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak kişiler,

Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
AAçık Öğretim öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapanlar,
Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,
Vakıf Üniversitesi öğrencileri,
ÖSS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e girenler,
Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olanlar,
İkinci öğretim de okuyanlar burstan faydalanabilmektedirler.

Burs Hizmetinden Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alanlar,
Kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olanlar,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olanlar,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olanlar,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim görenler,
Yetim maaşı ve nafaka alanlar haricinde, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
Doğru olmauan beyanda bulunanlar,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayanlar burstan yararlanamazlar.

Öğrenim Kredisi nedir?

Memleket içerisinde yüksek öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Olanlar;

Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
Açık Öğretim öğrencileri(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu,anne ve babası herikiside ölü vb.),
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler(intibak veya hazırlık sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
Yüksek lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,
Vakıf Üniversitesinde okuyan öğrenciler,
İkinci öğretim de okuyan öğrenciler,
öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olanlar;

Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrenciler,
Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,
Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Sağlık sebebi haricinde önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,
Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler,
Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs yada öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Yaıltıcı beyanda bulunanlar,
Yabancı uyruklu olanlar,
Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

Katkı Kredisi nedir ?

Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı haricinde kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.

Ayrıca, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden öğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıracak öğrencilerden katkı kredisi almak için Kurumumuza başvuranlar, öğretim kurumlarına kayıt esnasında birinci taksit katkı payını ödemeksizin kayıt yaptırabilmektedirler.

Katkı Kredisinden Yararlanacak Olanlar;

Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
Açık Öğretim öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı sonucu ara vermeden kayıt yapanlar, katkı kredisinden yararlanabilmektedirler.

Katkı Kredisinden Yararlanamayacak olanlar

Yetim maaşı ve nafaka alanlar haricinde en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrenciler,
Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş hariç)
Sağlık sebebi haricinde önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,
Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak öğrenimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)
Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrenciler,
Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Kurumdan daha önce katkı kredisi almış olan öğrenciler,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
İkinci öğretim veya vakıf üniversitesinde okuyan öğrenciler ile yüksek lisans(master-doktora) öğrencileri,
Üniversite tarafından özel muafiyetle katkı payı üniversite tarafından karşılanan öğrenciler,
Şehit veya gazi çocukları,
Katkı Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,
katkı kredisinden yararlanamazlar.

ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması,
Kesin hükümle mahkum olması,
hhallerinde öğrencilerin öğrenim ve katkı kredisi kesilmektedir.

BURSUN GERİ ÖDENMESİ

Kurum gerekli gördüğü zaman burs alan öğrencilerin belge veya durumları hakkında araştırma ve inceleme yapabilir. Bu araştırma sonucunda öğrencilerin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi durumunda bursu kesilir.

BURS,ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ KONUSUNDA OLUŞAN SORUNLARI

Burs,öğrenim ve katkı kredisi konusunda soru ve sorunları olan öğrenciler;

Posta yolu ile:

YURTKUR Kredi Dairesi Başkanlığı
Cemal Gürsel Cad.No:61
06590-Cebeci-ANKARA

Elektronik Posta yolu ile:

http://www.kyk.gov.tr/Yurtlar/krediMailGiris.do alanına girerek

Telefon yolu ile:

0 (312) 363 87 70 numaralı santraldan dahili 6'ı tuşlayarak gerekli bilgileri alabilmektedirler.
»  Burslar

Yurt İçi Burslar
Yurt Dışı Burslar
Burs Veren Vakıflar
Yükseköğretim Bursları

»  Kredi ve Yurtlar

Yurt Hizmetleri
Kredi - Burs Hizmetleri


Kategori: Eğitim / Yurt İçi Burslar / Kredi ve Yurtlar Kurumu Başvuru Sonuçları