YURTDIŞINDAKİ DOĞUMLARIN KAYDI

Yurt dışında doğum yaparak çocuk sahibi olanlar bunu bildirirken ne yapması gerektiği bilgileri aşağıda açıklanmaktadır.

Yurtdışındaki Doğumların Kaydı Açıklamalar

Doğum Tutanaklarının Düzenlenmesi İşlemleri

Öncelikle Yurtdışında doğum yapanların bildiriminin yabancı makamlardan alınmış bir belgeye dayalı olması durumunda doğum tutanağı düzenlenmelidir. Bildirimde bulunana ait alan doldurulur, imzası alınır, dış temsilciliğimizce başvuruda bulunularak imza edilir ve mühürlenir.

Yurt dışı doğum bildiriminin beyan yoluyla yapılması durumunda, bildirim tutanaklara geçirlikmektedir ve doğum tutanakları bildirimi yapan ile görevliler tarafından izmalanarak onaylanmaktadır.

Yurt Dışı Doğumun Aile Kütüğüne Tescili İşlemi

Doğum tutanağının dış temsilciliklerce tescil edilmek üzere ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesi durumunda, aile kütüğüne tescil edilmektedir.

Yurt Dışındaki Doğum Olaylarının Türkiye'de Bildirilmesi

Yurt dışındaki doğum olaylarının, oturulan yerde veya bu yer yakınında Türkiye'nin dış temsilciliğinin bulunmaması veya herhangi bir sebeple bildirilememesi durumunda; o yerin kişisel durum işlerini yürütmekle görevli makamlarca verilmiş olan doğum belgesinin aslı ve Türkçe'ye tercüme edilmiş örneği bulunulan yer nüfus müdürlüğüne verilmek suretiyle bildirim yapılabilir.

Konu ile alakalı herhangi bir belge ibraz edilememesi durumunda, yurt dışı duğum beyan esas alınarak doğum tutanağı düzenlenir.» Bu kategorideki diğer alakalı konular

Doğum Bildirim Zorunluluğu ve Süresi
Doğum Bildirim Şekli
Doğum Bildirim Yükümlülüğü
Doğum Tutanaklarının Düzenlenmesi
Doğumun Aile Kütüğüne Tescili
Bildirilen Çocukların Vatandaşlığı
Yurt Dışındaki Doğumlar
Evlilik Dışı Doğumların Nüfusa Kaydı


Kategori: Doğum / Yurtdışındaki doğumların kaydı

Yorumlar

Yorum yok

Yorum Ekle

İsim:


Yorum: