Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Listesi

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri listesine ulaşabilmek için tıklayınız.

Anadolu güzel sanatlar liseleri öğrencilerin:

a) Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmeleri,
b) Özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
c) Alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini,
d) Millî ve milletler arası sanat eserlerini tanımalarını ve yorumlamalarını
sağlamaktır.
Anadolu güzel sanatlar liseleri, ilköğretim üzerine 4 yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır.
Okulların resim ve müzik alanlarının her birine bir öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı 24’ü geçemez.
İlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden;
a) Yurt içindeki okullar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki okulların 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarına ait girecekleri alanla ilgili derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4,
b) Öğrenimlerinin bir kısmını Yurt dışında yaparak sınavlara başvurunun yapıldığı öğretim yılı başında 8 inci sınıfa kaydolan öğrencilerden girecekleri alanla ilgili derslerin yalnız 8 inci sınıfa ait yıl sonu notunun en az 4,
c) Öğrenimlerini yurt haricinde tamamlayarak denkliğini yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin son beş yılına ait girecekleri alanla ilgili derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4
olduğunu belgelendirenler, yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri Anadolu güzel sanatlar lisesi müdürlüklerine başvurabilirler. Sınavı kazanan adayların, süresi içinde kayıtları yapılır.
Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Programlar düzenlenirken yabancı dil dersleri ile sanat derslerine ağırlık verilir.
Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Alan derslerindeki sanatla ilgili terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir.
Bu okullar arasında öğrenci nakilleri açık kontenjan bulunması kaydıyla kamu görevi nakli, açıktan atanma, ilk defa göreve başlama, emekli olma, boşanma, ölüm, doğal afet, can güvenliğinin olmaması, iş yeri nakli ve iş yeri değişikliği, sağlık raporu gibi sebeplerden dolayı ilgili okul müdürlüklerince yapılır. Nakil nedeniyle sınıf mevcudu 24’ün üzerine çıkarılamaz.
Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS’yi kazanmaları durumunda mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.

- Genel Liseler

- Fen Liseleri

- Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri

- Sosyal Bilimler Liseleri

- Spor Liseleri

»  İlk ve Ortaöğretim
Tedavi Altında Bulunan Çocuklar için Okullar
İlk ve Ortaöğretim Okulları
İlk ve Ortaöğretim Sınavları
E-Kitaplar
İlköğretim Okulları, Liseler, Anaokulları, Öğretmen Evleri

Kategori: Eğitim / İlk ve Ortaöğretim Okulları / Anadolu Güzel Sanatlar


Yorumlar

Yorum yok

Yorum Ekle

İsim:


Yorum: