YAZIM KILAVUZU - TÜRK DİL KURUMUTürk Dil kurumu yazım kılavuzuna giriş yapmak için tıklayınız.


Konular:

Ses, Harf ve Alfabe
Sesler ve Ses Uyumları
Düzeltme İşareti
Büyük Ünlü Uyumu
Küçük Ünlü Uyumu
Ünlü Düşmesi
Ünsüz Uyumu ve Ünsüz Düşmesi
Bazı Kelime ve Eklerin Yazılışı
Sayıların Yazılışı
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Birleşik Kelimelerin Yazılışı
Deyimlerin, İkilemelerin ve Alıntı Kelimelerin Yazılışı
Yabancı Özel Adların Yazılışı
Noktalama İşaretleri
Hece Yapısı ve Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi
Kısaltmalar»  İlk ve Ortaöğretim
Tedavi Altında Bulunan Çocuklar için Okullar
İlk ve Ortaöğretim Okulları
İlk ve Ortaöğretim Sınavları
Kategori: Eğitim / İlk ve Ortaöğretim Okulları / İlköğretim Okulları / E-Dergiler / Yazım Kılavuzu