Evlilik Başvurusu İçin zorunlu belgeler ve Evraklar

Evlilik başvurusu yapacaklar aşağıdaki evraklar ile müracaat yapabilirler.

Evlilik başvurusu için zorunlu belgeler listesi;

Evlenme beyannamesi (bu beyanname iki örnek olarak düzenlenir),
Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,
Sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu
Rıza belgesi, yaşlarının küçüklüğü veya hacir altına alınmış olmaları sebebiyle evlenmeleri ana baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar,müracaat sırasında form beyannameye bunların rızalarını gösterir belgeyi de eklemek zorundadır.
Vesikalık fotoğraf,
Evlenme Ehliyet Belgesi: Nüfus İdarelerince aile kütük kayıtlarına dayanılarak düzenlenen ve kişinin tam künyesi ile nüfus açısından evlenmesine engel bir halinin bulunup bulunmadığını gösteren nüfus kayıt örnekleri evlenme ehliyet belgesi olarak kabul edilir.

» Evlilik

Evlilik Başvurusu İçin zorunlu belgeler

» Aile Sağlığı

Süt İzni Hesaplama
Doğum İzni Hesaplama
Hastaneler

Kategori: Aile / Evlilik Başvurusu İçin zorunlu belgeler